ملت ایران: جالب اینجاست با این تصادف وحشتناک شخص سالم مانده و همینطور که در عکس آخر می بینید همسرش از این که از این حادثه جان سالم مانده بسیار خوشحال میباشد!

افکارنیوز