به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، اختفا پدیده ای است که در آن یک جسم آسمانی توسط جسم دیگر پوشیده می شود و در دو نوع اختفا و اختفای سیارکی و سیاره ای قابل مشاهده است. اختفای ستاره ها و حتی اقمار سیارات به وسیله سیارات، اطلاعات مفیدی درباره اندازه، شکل و جو آنها می دهد. از این رو یکی از پر کاربردترین و مشهورترین پروژه ها کشف حلقه های جدید است.

در زندگی روزمره گرفت هایی چون خسوف و کسوف توسط هر فردی دیده می شود، اما در اختر فیزیک با رصد این پدیده می توان به استفاده های زیادی از جمله کشف سیارات فراخورشیدی(سیاراتی که به دور ستاره های دور می گردند) و بررسی شرایط حیات در آنها را انجام داد و یا اجرام کوچک فرای مدار سیاره نپتون به خصوص سیارات کوتوله را کشف و بررسی کرد یا به بررسی رفتار گروهی از ستارگان متغییر و فیزیک آنها پرداخت.

با توجه به اهمیت این پدیده نجومی سومین کنفرانس بین المللی " اختفا و گرفت " از ۱۱ الی ۱۳ آبان ماه سال جاری از سوی بخش خاورمیانه ای سازمان زمان سنجی اختفاهای نجومی و در محل پژوهشگاه فضای سازمان فضایی ایران برگزار می شود.

در این دوره از برگزاری کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت محمدرضا شفیع زاده مدیر انجمن علمی فیزیک مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مدیر کمیته اجرایی این کنفرانس بین المللی انتخاب شد.