ملت ایران: البته این موضوع چندان دور از انتظار نیست که در زمان حال، تعداد کاربران و دارندگان تبلت در دنیا روز به روز بیشتر شده و به شکل تصاعدی افزایش یابد. اما آمار جدید شرکت تحقیقاتی Pew Research نشان می دهد که ۲۲ درصد از افراد بالغ آمریکایی حداقل صاحب یک دستگاه تبلت هستند. علاوه بر این، در حالی که آیپد هنوز با سهم ۵۲ درصدی از بازار آمریکا، حاکم بلامنازع این حیطه است، اما نسبت یه آمار سال ۲۰۱۱ و سهم ۸۱ درصدی آیپد، کاهش فاحش و قابل توجهی را شاهد هستیم.

و همانطور که انتظار می رود، تبلت های اندرویدی رشد زیادی را در یک سال گذشته داشته اند و اکنون سهم ۴۸ درصدی بازار آمریکا را به خود اختصاص داده اند. رهبر این تغییر هم کیندل فایر است که سهم ۲۱ درصدی بازار فروش تبلت آمریکا را در تصاحب خود دارد. جالب است بدانید که در سال ۲۰۱۱ سهم تبلت های اندرویدی از بازار تنها ۱۵ درصد بوده است. همچنین به خاطر داشته باشید که آمار منتشره توسط پیو ریسرچ مربوط به قبل از عرضه نکسوس ۷ گوگل و کیندل فایر اچ دی آمازون است. لذا آمار بعدی این موسسه جذابیت بیشتری خواهد داشت.

نارنجی