به گزارش اختصاصی ملت ایران طبق بررسیهای اخیر استونی با ۱.۳ میلیون جمعیت به عنوان آزادترین کشور اینترنتی جهان شناخته شد.

گفته میشود سه چهارم جمعیت استونی به اینترنت دسترسی دارند و افراد آزاد هستند هر آنچه که مایل هستند را در وب سایت یا وب لاگ خود بنویسند. استونی در بین چهل وهفت کشور دنیا از نظر محدودیت اینترنتی و سانسور کمترین میزان محدودیت و تخطی از قوانین اینترنتی را داراست. در این بررسی امریکا در رتبه دوم قرار دارد. و کشورهای دیگر مثل چین، عربستان، بلا روس و ازبکستان جزء کشورهایی هستند که از محدودیتهای اینترنتی بالایی برخوردارند.