تکلیف دست‌خط در عصر دیجیتال چه می‌شود؟

نوشتن به تفکر کمک می‌کند

نوشتن به اندیشیدن کمک می‌کند
آنگلا اندرس از این تحولات بسیار ناراضی است و تاکید می‌کند که منسوخ شدن نوشتن با دست باعثمی‌شود که دانش آموزان شکل‌های فکری و ادراکی دیگری در ذهن خود ایجاد کنند. چون طبعا متن‌هایی که با دست نوشته می‌شوند باید نسبت به آن‌‌هایی که در کامپیوتر نوشته می‌شوند بیشتر مورد سنجش و بررسی قرار گیرند.
در کامپیوتر می‌توان به سادگی متنی را به هرکجا که لازم باشد، افزود و در انتها با یک برنامه تصحیح املایی اشکالات آن را برطرف کرد. در نوشتن با دست کودکان باید از همان ابتدا فکر و برنامه ریزی کنند که اصلا می‌خواهند چه بنویسند.
این موجب می‌شود که کودکان اندیشیدن را بیاموزند و به طور منطقی و استنتاجی فکر کنند. با توجه به این روند است که تقریبا در‌ همه مدارس آلمانی دانش‌آموزان هر آنچه را که باید نوشته ‌شود با دست می‌نویسند. شاید در آینده‌ای نزدیک در سوئد داستان به گونه‌ای دیگر باشد. در این کشور هم‌اکنون همه کلاس‌های مدرسه نوشتن را تنها روی IPadها یاد می‌گیرند. ‌‌

تازه