محمدرضا بیدخام، از تغییر نوع فروشسرویس اینترنتپر سرعت(ADSL) مخابرات از نامحدود به حجمی از دهه فجر خبر داد.
وی تاکید کرد: سرویس مشترکان قدیمی که از نوع نامحدود است، تغییری نخواهند کرد.
معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران توضیح داد: هم اکنون سرویس ADSL مخابرات به صورت نامحدود واگذار می شود که در برنامه داریم، تا پایان سال تمام سرویس های جدید را به صورت حجمی واگذار کنیم.
وی ادامه داد: فروش حجمی ADSL هم اکنون تنها در استان البرز انجام می شود.
بیدخام یادآور شد: اجرای فروش حجمی ADSL طبق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که طبق آن همه سرویس دهنده ها ملزم به فروش حجمی سرویس شده اند.