ملت ایران:ستاره‌شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل از تصویر جدیدی از دورترین مناطق جهان رونمایی کرده‌اند که انسان تاکنون موفق به مشاهده آن شده است.

تاریخچه کهکشانها از پس از تولد اولین کهکشانها تا بزرگترین نمونه‌های این اجرام آسمانی امروزی مانند راه شیری در این تصویر جالب هابل به نمایش درآمده است.

این تصویر از ناحیه موسوم به «حوزه فوق‌العاده عمیق(XDF)» با جمع‌آوری نور کمرنگ از ساعت‌ها رصد تولید شده و برخی از ابتدایی‌ترین کهکشانهای شکل‌گرفته در جهان را به نمایش گذاشته است.

تصویر : هابل از دورترین نمای جهان

مقایسه مقیاس حوزه فوق‌العاده عمیق با ماه

سن جهان ۱۳.۷ میلیارد سال بوده و حوزه فوق‌العاده عمیق از کهکشانهایی رونمایی کرده که ۱۳.۲ میلیارد سال سن دارند. بیشتر کهکشانهای این حوزه به شکلی دیده می‌شوند که جوان، کوچک و در حال رشد بوده و اغلب به شکل شدیدی با هم برخورد کرده و در یکدیگر ادغام می‌شدند.

جوانترین کهکشان موجود در این حوزه تنها ۴۵۰ میلیون سال پس از شکل‌گیری جهان بوجود آمده است.

خبرگزاری ایسنا