ملت ایران: این اینفوگرافیک ۹ خاصیت مهم قرار داده شده در CSS۳ را بیان می کند، همانطور که می دانید از زمانی که CSS۳ عرضه شد، بسیار در فضای وب فراگیر شد، اما هنوز اندکی از طراحان هستند که با این زبان آشنایی ندارند.