ملت ایران:مریخ‌ نورد کنجکاوی ناسا برای اولین بار توانست خود را به تکه سنگی مریخی رسانده و با بازوی روباتیکش آن را لمس کند.

به گزارش همشهری آنلاین، مریخ‌نورد کنجکاوی(Curiosity) طی روزهای گذشته درحال بررسی سنگ هرمی شکل مرموزی به نام جیک ماتیژویک بوده‌ و تعدادی از ابزار‌های بازوی روباتیک خود را بر روی این هرم کوچک مورد آزمایش قرار داده است. این ابزارها شامل طیف‌نگار پرتو ایکس Alpha Particle یا APXS که ترکیب عناصر سنگ را محاسبه می‌کند، و تصویربرداری MAHLI هستند.

تصویر: اولین آزمایش علمی کنجکاوی در مریخ