ملت ایران:ناسا تصویرهای یک کهکشان دورافتاده و تنها را ثبت کرده که اشعه نور ۱۳.۲ میلیارد سفر کرده تا این تصویر ثبت شده است.

به گزارش مهر، به علت ویژگی‌های نور در سرتاسر کیهان، ما می توانیم کهکشانی را با قدمتی بسیار طولانی و فاصله ای بسیار دور مشاهده کنیم، درحالی که نور این کهکشان زمانی به بیرون تابیده است که سن آن تنها ۵۰۰ میلیون سال بوده است، اما امروز در تاریکی فرورفته است.

این کهکشان از پشت یک خوشه بزرگ عبور کرده و این خوشه مثل یک لنز بسیار بزرگ عمل کرده و این نور را ۱۵ برابر کرده است و برای ما یک نگاه اجمالی از نخستین روزهای کیهان فراهم کرده است.

دورترین جسم کیهانی که تاکنون مشاهده شده است: هابل با نگاه به تاریکی اشعه های تقویت شده کهکشان MACS J۱۱۴۹ + ۲۲۲۳ را ثبت کرده است

ثبت تصویر کهکشان پس از 13میلیارد سال

اجسام در فاصله های بسیار دور فراتر از حساسیت آشکار سازی تلسکوپهای امروزی هستند و ستاره شناسان برای گرفتن نوری از این اجسام قدیمی صرفا بر همگرایی گرانشی اتکا می کنند.

همگرایی گرانشی هنگامی روی می‌دهد که نور یک چشمه درخشان بسیار دور(مانند یک اختروش) در مسیرش تا رصدگر، از کنار جسم پرجرم دیگری(مانند یک خوشهٔ کهکشانی) بگذرد و مسیرش خمیده شود. جسم میانی عدسی گرانشی نامیده می‌شود. این پدیده یکی از پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام انیشتین است.

براساس مشاهدات هابل و اسپیتزر، ستاره شناسان دریافتند که این کهکشان کوچک و فشرده بوده و جرم آن حدود ۱ درصد از جرم کهکشان راه شیری است.

تلسکوپ فضایی اسپیتزر یک تلسکوپ فضایی در طول موج مادون قرمز است. این چهارمین پروژه از آخرین پروژه بزرگ ناسا است. در حال حاضر تیم نجومی این تلسکوپ تحت سرپرستی دکتر رابرت گوترموثاز مرکز فیزیک نجومی هاروارد - اسمیت‌سونیان اداره می‌شود.

تلسکوپ فضایی هابل در آوریل سال ۱۹۹۰ میلادی به فضا پرتاب شد. هابل در طول این سال‌ها با نمایان کردن جلوه‌های شگفت‌انگیزی از کیهان پاسخگوی سوالات متعدد ستاره شناسان بوده است.