ملت ایران:در دنیایی که در هر منزلی از چندین کامپیوتر رومیزی استفاده می شود، مصرف انرژی آنها بیش از پیش مورد توجه متخصصان قرار می گیرد.

به تازگی یک هکر هلندی ادعا کرده که کم مصرف ترین رایانه رومیزی دنیا را طراحی کرده است.

نگاهی به کم مصرف ترین رایانه دنیا+ عکس

روش دیگر استفاده از خنک کنند های کم مصرف تر و یا استفاده از صفحه نمایش با مصرف پایین است که در این کامپیوتر نیز به این موارد کاملا توجه شده است.

باشگاه خبرنگاران