اینترنت نامحدود ۲ هزار تومانی!!!

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان اعلام کرده است که این طرح برای کاربران اینترنت دایل آپ در شهرها و روستاها و با هدف افزایش ضریب نفوذ اینترنت و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، معاون نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: در این طرح، کاربران با تماس با هر یک از شماره‌های تلفن اینترنت هوشمند که با ۹۷۲ آغاز می‌شود می‌توانند به طور نامحدود از شبکه اینترنت به صورت dial up استفاده کنند.

اسماعیل قربانی با اشاره به اینکه طرح اینترنت ارزان با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان و برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، افزود: کاربران اینترنت در این طرح فقط دو هزار تومان می‌پردازند که در قبض تلفن ثابت آن‌ها اعمال می‌شود.

وی توضیح داد: در این طرح هزینه شارژ ماهانه با برقراری نخستین تماس با یکی از شماره‌های ۹۷۲ برای کاربران لحاظ می‌شود.

معاون نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات استان اصفهان ادامه داد: لذا مشترک می‌تواند از چند دقیقه تا چند ساعت به مقدار نامحدود از شبکه اینترنت به صورت دایل آپ و با پرداخت فقط دو هزار تومان استفاده کند.

قربانی تصریح کرد: اگر هزینه استفاده کاربر از اینترنت بیشتر از مقدار شارژ ماهانه شود شرکت مخابرات مابه‌التفاوت ان را به شرکت ISP مربوطه پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه استفاده از اینترنت دایل آپ هم اکنون چهار تومان برای هر دقیقه است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح اینترنت ارزان و افزایش واگذاری پورت‌های اینترنت پرسرعت ADSL، استان اصفهان در وضعیت بسیار مطلوبی از نظر گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی و فضای مجازی قرار خواهد گرفت.