خودروی جمع‌ شونده+عکس

اوایل سال جاری خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، خودروی Hiriko Fold را به عنوان یک راه‌حل برای بحرانهایی که اقتصاد اروپا را به لرزه در آورده، ستایش کرد.

وی اظهار کرد: پروژه‌هایی از این قبیل نقش مهمی در واکنش به بحرانها از طریق ترکیب امکانات تجاری جدید با تولید اشتغال و نوآوری اجتماعی ایفا می‌کنند.