ملت ایران: محققان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست(MIT) با دستکاری ژنتیکی یک نوع باکتری خاک موفق به تبدیل کربن به ایزوبوتانول شده‌اند که این فناوری می تواند در آینده برای تبدیل زباله‌های شهری به سوخت خودروها مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، باکتری خاک Ralstonia eutropha با کمیاب شدن منابع غذایی کربن، با سنتز یک نوع پلیمر کربن مورد نیاز خود را دریافت می‌کند.

زیست شناسان MIT با تغییر بیان ژنی باکتری و جایگزین کردن یک ژن از یک ارگانیسم دیگر موفق شدند از این باکتری برای تولید ایزوبوتانول به جای پلیمر استفاده کنند.

برخلاف سایر سوخت‌های زیستی، ایزوبوتانول را می‌توان بطور مستقیم و بدون نیاز به تصفیه استفاده کرد؛ این باکتری بطور مداوم این الکل را تولید کرده و آن را در محیط مایع اطراف خود رها می کند و از این ترکیب می توان بصورت مخلوط با بنزین یا حتی جایگزین کامل بنزین استفاده کرد.

نتایج این آزمایش با تحقیقات صورت گرفته در مراکز دیگر که در آن انواع مختلف باکتری برای برداشت محصولات جانبی سوخت زیستی از بین می روند، تفاوت چشمگیری دارد.

در حال حاضر میکروب های اصلاح شده ژنتیکی، کربن را از فروکتوز تأمین می کنند و این انتظار وجود دارد که با اعمال تغییرات بیشتر میکروب ها قادر به دریافت کربن از گاز دی اکسید کربن صنعتی باشند.

دانشمندان معتقدند که باکتری اصلاح ژنتیکی R. eutropha می‌تواند منبع غذایی کربن را از تمام منابع از جمله زباله های کشاورزی یا شهری تأمین کرده و منجر به کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و کاهش انتشار دی اکسید کربن در جو شود.

نتایج دستاورد محققان MIT‌ در مجله Applied Microbiology and Biotechnology منتشر شده است.

منبع: دنده