به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران: در میان ۱۰ اتومبیل پرفروش تاریخ اتومبیل سازی جهان چند مدل وجود دارند که کمتر کسی می تواند تصور کند که آنها جزو پرفروش ترین ها بوده باشند.

میان ۱۰ اتومبیل پرفروش تاریخ اتومبیل سازی جهان چند مدل وجود دارند که کمتر کسی می تواند تصور کند که آنها جزو پرفروش ترین ها بوده باشند.

۱ - تویوتا کرولا، تاریخ عرضه به بازار ۱۹۶۶، فروش جهانی تاکنون ۳۲ میلیون دستگاه.
۲ - فورد F - ۱۵۰، تاریخ عرضه به بازار ۱۹۴۸، فروش جهانی تاکنون ۳۰ میلیون دستگاه.
۳ - فولکس واگن گلف، تاریخ عرضه با بازار ۱۹۷۴، فروش جهانی تاکنون ۲۵ میلیون دستگاه.
۴ - فولکس واگن بیتل(قرباغه ای)، تاریخ عرضه به بازار ۱۹۳۸، فروش جهانی تاکنون ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه.
۵ - فورد اسکورت، تاریخ عرضه به بازار(۱۹۶۸ تا ۲۰۰۰)، فروش جهانی ۲۰ میلیون دستگاه.
۶ - هوندا سیویک، تاریخ عرضه به بازار ۱۹۷۲، فروش جهانی تاکنون ۱۷ میلیون و ۷۳۰ هزار دستگاه.
۷ - فورد مدل T، تاریخ عرضه به بازار(۱۹۰۸ تا ۱۹۲۷)، فروش جهانی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه.
۸ - فولکس واگن پاسات، تاریخ عرضه به بازار ۱۹۷۳، فروش جهانی تاکنون ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه.
۹ - شورولت ایمپالا، تاریخ عرضه به بازار ۱۹۵۸، فروش جهانی تاکنون ۱۴ میلیون دستگاه.
۱۰ - فورد فیئستا، تاریخ عرضه به بازار ۱۹۷۶، فروش جهانی تاکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه