ملت ایران: گوگل متهم به حذف پروژه ی " red team " به خاطر عدم رعایت حریم شخصی کاربران از پروژه های جاری خود شد.

اتهام نقض حریم شخصی کاربران به دلیل داشتن جرایم سنگین برای هیچ شرکتی خوشایند نیست، اما گوگل به تازگی به خاطر نقض حریم شخصی کاربران در دادگاه ftc آمریکا محکوم به پرداخت ۲۲.۵دلار شده است. این پروژه که به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران توسط گوگل ضررهای جبران ناپذیری را به این شرکت وارد کرده به تازگی متوقف شده است.

به طور خاص گوگل به جذب مهندسین نرم افزار خبره علاقه ی خاصی دارد و در بسیاری از موارد علت آن را دستیابی به نرم افزارهای امن و بالاتر از استاندارد جهانی و همچنین حفظ حریم شخصی کاربران خود اعلام کرده است.

از دیگر دلایل جذب نیرو های خبره به گفته گوگل دستیابی به محیط امن برای جستجو و همچنین کمک به کاربران و حل مشکلات آنها در محیط مجازی است و برطرف کردن خطرات احتمالی اتهام به این شرکت به خاطر عدم رعایت حقوق کاربران است.

با این وجود پروژه ی " red team " تمام گفته های گوگل را زیر سوال برد و این شرکت را مجبور به پرداخت غرامت سنگین به مبلغ ۲۲.۵ ملیون دلار و همچنین حذف این پروژه از پروژه های جاری خود شده است.

منبع: کنجکاو