ملت ایران: گروهی که در آن خودرو های ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی قرار می گیرند به زعم بسیاری از کارشناسان کم تنوع ترین گروه قیمتی خودرو را شامل می شود به طوریکه مگان دنده اتوماتیک با قیمت ۴۵ میلیوت تومان و هیوندای آی ۲۰ با قیمت ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز در این گروه جای می گیرند.
پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک با قیمت ۳۱ میلیون تومان، مگان دنده ای با قیمت ۳۷ میلیون و پانصد هزار تومان و مزدا ۲ با قیمت ۳۸ میلیون تومان این روز ها در گروه خودرو هایی قرار می گیرند که به گروه قیمتی ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی شهرت دارند.

تنوع خودرو های بالای ۴۵ میلیون تومان با وجود خودرو های خارجی زیاد است و به نسبت قیمت های آنها قاعدتا تعداد مشتری هایشان هم کم تر است که در ادامه جدول قیمتی برخی از این خودرو ها آمده است:

عصرخودرو