ملت ایران: یکی از ویژگی‌هایی که کیبرد های پیشرفته دارند این است که می توان به راحتی با استفاده از کلید های مختلف آن نیاز به موس را کاهش داد. اما به هر حال گاهی اوقات برای راست کلیک کردن بر روی پنجره ها و منو ها نیاز به موس داریم.

چگونه با کیبرد راست کلیک کنیم؟

برای اینکه بتوانید با کیبرد راست کلیک کنید باید دکمه shift و f۱۰ را با هم بگیرید. بدین صورت هرجا که اشاره‌گر موس وجود داشته باشد راست کلیک عمل خواهد کرد. توجه داشته باشید عملکردهای دیگری نیز مانند جابجایی بین پنجره ها وجود دارد که فقط با موس امکان پذیر است که باز در اینجا کلید های میانبر آن را به شما آموزش می دهیم

ALT + TAB = جابجا شدن بین پنجره ها

ALT = فعال کردن منو ها در پنجره ها

CTRL + ESC = بازکردن استارت منو

ALT + کلید جهتی رو به پایین = بازکردن منو های کشویی

ALT + ENTER = باز کردن peroperties برای بخش های مختلف و فعال

منبع: برسام