اختصاصی ملت ایران: جلوگیری از تهدید ها سخت است وقتی دقیقا نمی دانیم چه جوری اتفاق می افتد به همین علت محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسون برنامه ای ایجاد کردند که قادر است نمونه های تهدید آمیز را ازمیان میلیونها تهدیدی که روزانه در تویتر رخ می دهد شناسایی کند. تویتر از یک برنامه الگوریتمی برای شناسایی و جستجوی کلمات تهدید آمیز استفاده می کند.

گفته میشود روزانه ۲۵۰میلیون پیام یا تویت در تویتر ثبت میشود که حدود ۱۵۰۰ نمونه آن تهدیدآمیز است.

تحقیقات نشان می دهد معمولا افراد کاری را که در زندگی واقعی خود نمی توانند انجام دهند دست به دامن دنیای مجازی میشوند و ا ز این طریق اقدام می کنند. این برنامه به یکی از مشکلات اصلی می پردازد و آن این است که تهدید شوندگان معمولا می ترسند که عمل شکنجه گر و تهدیدگر را گزارش دهند برای همین سازندگان این نرم افزار امیدوارند که با کمک آن معلمان و والدین را از پیام تهدید آمیز آگاه کنند تا فرد تهدید شده احساس تنهایی نکند.

معمولا فرد وقتی تهدید میشود مشکل را از جانب خودش می بیند و سعی در پنهان کردن موضوع می کند و به این توجه نمی کند که مشکل اصلی تهدیدگر است.