ملت ایران، در بیست سال گذشته اخبار بسیاری در مورد گرافن منتشر شده است. اما اخیراً خبر جدیدی منتشر شد که دانشمندان را امیدوار کرد تا بتوانند به تولید انبوه این مواد دست پیدا کنند. کشف جدید توسط یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه منچستر گزارش شده است. کاربردهای گسترده گرافن در زمینه‌های مختلف از الکترونیک و کامپیوتر گرفته تا پزشکی، محققان را شگفت‌زده کرده است. اما چیزی که کاربرد گسترده آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد، مشکل تولید انبوه آن است؛ زیرا یک لایه به ضخامت یک اتم به آسانی شکسته و به‌ صورت یک کره درمی‌آید.

کشف جدید محققان درباره گرافن چیست ؟

بسیاری از محققان در تلاش برای به‌ دست‌آوردن روش رفع این مشکل هستند. محققان دانشگاه منچستر نیز هنگامی که در حال تحقیق در این زمینه بودند، کشف کردند که گرافن قادر است تحت شرایط مطلوب خود را ترمیم کند.

آنها از ترکیب یک پرتوی الکترونی و فلزاتی از قبیل پالادیم یا نیکل برای ایجاد حفرات کوچک پایدار در یک ورقه گرافن که به‌ تازگی ایجاد شده بود، استفاده کردند. در این بین آنها دریافتند که افزایش مقدار بیشتری فلز منجر به ایجاد حفرات پایدار بزرگتر می‌شود که این خود یک کشف قابل توجه بود. سپس وقتی کربن را به این مخلوط اضافه کردند، مشاهده کردند که اتم‌های کربن جانشین فلزات می‌شوند. این فرایند باعثمی‌شود که حفرات بسته و ترمیم شوند و ورقه به شرایط اولیه خود بازگردد.

محققان همچنین کشف کردند که اگر از یک ترکیب هیدروکربنی استفاده کنند، باز هم حفرات ترمیم می‌شوند؛ اما اثرات ناهمواری روی آن باقی می‌ماند.

این نتایج بسیار جالب توجه بودند زیرا به‌ نظر می‌رسد با به‌ کارگیری این خصوصیت جدید مثلاً استفاده از آن در فرایند تولید گرافن، امکان رسیدن به‌ روشی برای تولید انبوه این ماده میسر شود.

جزئیات این پژوهش در شماره اخیر مجله «Nano Letter» منتشر شده است.

منبع: کنجکاوی