این عکس در می ۲۰۰۳ / اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط مدارگرد نقشه‌بردار سراسری مریخ و از فاصله ۱۳۹ میلیون کیلومتری گرفته شده است.

در اینجا زمین را در وضعیت تربیع مشاهده می‌کنید، یعنی نیمی از سطح زمین که رو به مریخ است، توسط آفتاب روشن شده و قابل مشاهده است.

مریخی ها زمین را اینطوری میبینند! +عکس

از نگاه ساکنان احتمالی مریخ، این وضعیت عکس‌برداری بهترین وضعیت برای ثبت تصاویر سیارات داخلی مانند زمین است؛ وضعیتی که در زمین به آن بیشترین کشیدگی می‌گوییم.