در روزهای ایتدایی هفته، قیمت ها در بازار لپ تاپ با افزایش همراه است. لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمت ها اعلام شده است.
لپ تاپ های موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO و HP است.
در اولین روز هفته شاهد افزایش قمیت ها در بازار لپ تاپ نسبت به هفته های گذشته هستیم.
لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمت ها به شرح زیر است:
* تاکید می شود که این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است و تفاوت قمیت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی و شرکت عرضه کننده است.
برند: ASUS
مدل قیمت
Asus - G۵۳SX - Gseries - i۵-۸ - ۷۵۰-۲G - Win۷ ۳,۱۵۰, ۰۰۰
Asus - VivoBook - S۵۵۱ - i۵-۶ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۷۵SL - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G ۲,۷۰۰, ۰۰۰
Asus - Kseries - K۴۶CB - i۷-۶ - ۱T - ۲G ۲,۴۰۰, ۰۰۰
Asus - Kseries - K۴۶CB - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۱۵۹, ۰۰۰
Asus - VivoBook - S۴۰۰CA - Touch - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۲,۰۰۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۰LC - i۵-۸ - ۱T - ۲G ۲,۰۰۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۴۳SM - i۵-۴ - ۶۴۰-۲G ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۵۷۰, ۰۰۰
Asus - Aseries - A۴۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G - win۸ ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۰۱A - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱,۴۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۰۱A - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱,۴۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۲CP - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۶۳۹, ۰۰۰
Asus - Aseries - A۴۴ - B۹۸۰-۲ - ۵۰۰ ۱,۰۳۵, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۱۰۰۷U - ۲-۵۰۰ ۱,۰۰۰, ۰۰۰
برند: SONY VAIO
قیمت مدل
Sony - Vaio - S۱۳-۱۳۳CA - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G - Win۸ ۳,۲۴۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۴,۰۰۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۱Z۹EB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۵,۰۰۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵-۲۱۹۰ - i۷-۴ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - مشکی ۳,۱۹۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵-۲۱۹۰ - i۷-۴ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - سفید ۳,۱۹۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۳-۲۱۳ - CX - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۵,۰۰۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۷۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۸SA - Plus - i۵-۸ - ۵۰۰-۱G - Win۸ - BLU ۲,۷۹۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۲۵ - CYB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۵,۰۰۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVE۱۵-۱۳۷ - CXW - i۵-۸ - ۱TB - Win۸ ۲,۳۲۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CLB - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - BLURW - Touch ۳,۶۰۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVP - ۱۱-۲۲۳ - SAB - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ ۳,۶۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVP - ۱۱-۲۲۳ - SAB - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ ۳,۸۹۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVE۱۷-۱۳ - DCX - i۷-۶ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - BLU ۳,۳۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۶ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - i۵-۶ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳,۴۳۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰X - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ ۳,۶۸۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۶ - Plus - i۵-۸ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳,۱۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱ - BYG - i۳-۲ - ۳۲۰ ۱,۵۳۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰X - Plus - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch - BLU ۴,۲۰۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - CLB - i۳-۶ - ۷۵۰ - Win۸ ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۶ - i۵-۶ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۰۰۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - E۱۴-۱۱۵ - CLP - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۷ ۲,۰۰۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۳ - SA - i۳-۴ - ۵۰۰-۱GB - Win۸ ۲,۱۲۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۱,۷۳۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CL - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - Touch ۳,۴۵۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۸ - CXB - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۴,۰۵۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۸ - PLUS - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Touch - Win۸ - BLRW ۴,۲۵۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۴,۱۲۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - Plus - i۷-۸ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۶۲۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۲۶ - CGS - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳,۰۰۰, ۰۰۰
برند: ACER
مدل قیمت
Acer - Vseries - V۳-۵۷۱G - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۸۳۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۷-۴ - ۱T - ۲G ۱,۷۵۵, ۰۰۰
Acer - Vseries - R۷-۵۷۱ - i۵-۶ - ۵۰۰-۲G ۳,۶۸۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۰۰۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G ۱,۴۶۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G ۱,۶۶۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۴۴۰, ۰۰۰
Acer - Vseries - V۳-۵۷۱G - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۱,۷۲۰, ۰۰۰
Acer - TravelMate - P۲۵۳ - i۳-۲ - ۳۲۰ - win۸ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - i۳-۲ - ۵۰۰ ۱,۰۸۰, ۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۷۰G - i۳-۴ - ۷۵۰-۱G ۱,۳۳۰, ۰۰۰
Acer - TravelMate - P۲۵۳ - B۱۰۰۰-۲ - ۳۲۰ ۹۹۰,۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - B۱۰۰۵-۲ - ۳۲۰ ۹۵۰,۰۰۰
برند: IBM LENOVO
مدل قیمت
Lenovo - Y۵۱۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۰۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۴۸۰, ۰۰۰
Lenovo - B۵۹۰ - i۳-۲ - ۵۰۰ ۱,۰۰۰, ۰۰۰
Lenovo - S۴۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۸۰, ۰۰۰
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۰۰۰, ۰۰۰
Lenovo - Ideapad - S۵۱۰P - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۴۲۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۰۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۵۹۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۰۰ - i۷-۶ - ۱T - ۲G ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۰۵ - Doul Core۱۲۰۰-۴ - ۵۰۰ ۱,۰۱۰, ۰۰۰
lenovo - Ideapad - B۴۷۰ - B۹۵۰-۲ - ۵۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
Lenovo - Bseries - B۵۹۰-۲۰۲۰ - ۴-۵۰۰ - ۱G ۱,۰۵۰, ۰۰۰
برند: MSI
مدل قیمت
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۷-۸ - ۷۵۰-۲G ۲,۲۷۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - e۰۸۲ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۲۸۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۶۵۰ - i۳-۲ - ۳۲۰ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - E۰۷۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۳۸۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۷۰۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - e۰۸۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۲۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۷۳۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۵ - A۶-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۴۸۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۴۲۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۷۰۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۲۰۰۰ - DualCore - ۲-۵۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
برند: HP
مدل قیمت
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۷-۸ - ۷۵۰-۲G ۲,۲۵۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۶۵۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۷۵۰, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۶۵۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۲۰۰۰ - DualCore - ۲-۵۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
برند: DELL
مدل قیمت
Dell - ۳۵۲۱ - B۱۰۰۰-۲ - ۳۲۰ ۱,۰۵۰, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱,۱۸۰, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۱T - ۲G ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۳۵۰, ۰۰۰
Dell - Inspiron - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۳۱۰, ۰۰۰
Dell - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۵۸۵, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB - Touch ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Dell - Inspiron - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۱T - ۲G ۱,۷۳۰, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Touch ۲,۳۳۰, ۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۲,۴۵۰, ۰۰۰