مجید صدری اظهار کرد: پس از ارایه سرویس تلویزیون همراه به کاربران رایتل مشترکان می توانند با سرعت قابل قبول ازبرنامه کلیه ی شبکه های سیمای اسلامی حتی در حین حرکت استفاده کنند.
وی با بیان این که این سرویس با سرعت قابل قبولی در اختیار کاربران گذاشته خواهد شد، توضیح داد: این امکان برای تمام کاربران اپراتور سوم ایجاد خواهد شد که از طریق تلفن همراه خود به شبکه های رادیو و تلویزیون دسترسی داشته باشند.
مدیر عامل اپراتور سوم درباره ی هزینه های این سرویس اظهار کرد: در حال حاضر هزینه ی جداگانه ای برای این بخش در نظر گرفته نشده و فعلا هزینه ای بابت آن دریافت نمی شود و کاربران می توانند با استفاده از بسته های اینترنتی از این خدمت نیز استفاده کنند.
صدری هم چنین یاد آور شد: ۱۰ شبکه رادیویی و تمام شبکه های تلویزیونی دیجیتال در این سرویس قابل ارائه است.
پیش از این رایتل در نمایشگاه های الکامپ و تله کام سال گذشته به طور پایلوت به ارائه ی این سرویس به کاربران پرداخته بود.