ملت ایران:مدیران توئیتر به علت انتقادهای گسترده کاربران از تغییرات اعمال شده در یکی از سیاست های این سایت، مجبور شدند به سرعت آن را به حالت اول بازگردانند.

پیش از این کاربران توییتر می توانستند جلوی دنبال کردن نوشته های خود در این سایت را از سوی افراد ناشناس بگیرند. اما توییتر ناگهان تصمیم گرفت این سیاست کاری خود را تغییر داده و به همه افراد اجازه دهد پست های دیگران را تعقیب کنند.

اما این اقدام مورد انتقاد گسترده کاربرانی قرار گرفت که نگران نقض حریم شخصی خود بودند و به شدت از توییتر به علت اعمال چنین تغییراتی انتقاد کردند.

مدیران توییتر در این مورد گفته اند آنها قصد دارند با تغییر سیاست خود در زمینه بلوکه کردن کاربران ناخواسته از نظرات کاربران در این زمینه اگاه شوند و حال که از نظرات آنها مطلع شده اند و می دانند که کاربران به علت چنین تغییراتی کمتر احساس امنیت می کنند، تصمیم خود را تغییر داده اند.

اعمال این تغییرات و بازگرداندن آن به حالت اولیه تنها چند ساعت به طول انجامید و بسیاری از کاربران طی همین مدت از اینکه ممکن است مورد سوءاستفاده هکرها و جانیان اینترنتی قرار بگیرند به شدت انتقاد کردند.