شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، دانشمندان ناسا در مجله تخصصی " علم(Science) " نوشتند حفاری‌ها و تجزیه و تحلیل شیمیایی دلالت بر آن دارد که زمانی در آب تازه دریا شرایط حیات میکروبی وجود داشته است.

بر اساس این گزارش، در حفاری انجام شده، آثار کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد به دست آمده که شرایط بهینه را برای حیات فراهم می‌آورد.

زانیف گوپتا(Sanjeev Gupta) از نویسندگان این مقاله گفت نمونه‌های به دست آمده برای نخستین بار " سندی دال بر وجود دریا " در مریخ است.