ملت ایران: کلمه exit گفته شده توسط ژنگفی مدیر اجرایی هوآوی تعابیر مختلفی پیدا کرده است.
به دنبال فشار حکومت امریکا به کمپانی های امریکایی مبنی بر لغو قرارداد با این کمپانی چینی و ادامه اتهامات امریکایی ها به هوآوی مبنی بر جاسوسی از طریق تجهیزات شبکه ای نصب شده در امریکا برای حکومت کمونیست چین، رن ژنگفی ۶۹ ساله گفت از بازار امریکا خود را بیرون می کشد.
موسس و مدیر اجرایی هوآوی به رسانه فرانسوی lesechos گفت اگر ما در وسط دعوای بین امریکا و چین قرار گرفته ایم، ترجیح می دهیم خود را از این دعوا بیرون کشیده و از بازار امریکا خارج شویم.
هر چند تجلیلگران معنای Exit را متنوع تعبیر کرده اند اما ویلیام پلومر قائم مقام هواوی در واشنگتن به فارن پالیسی تاکید کرد: ما ترجیح می دهیم سرمایه گذاری و رقابت مان را در بازارهایی که ترغیب می شویم، تمرکز کنیم و گفته آقای رن بدنی معنا نیست که ما دفاتر خود را shut down کرده و برچینیم چرا که بخش موبایل به شکلی قدرتمندی در امریکا به کار خود ادامه داده و فروشهای خوبی هم داشته است.
نکته رسانه ای این خبر اینکه متن مصاحبه نه در امریکا و نه انگلیس بازتاب نداشته است و بدین معنی است که آنها خیلی این مسئله را(رفتن هوآوی از امریکا) جدی نگرفته اند.
قانون گذاران امریکایی تلاش کرده اند با زدن انگ به هوآوی به عنوان بازوی حکومت کمونیست چین که قصد جاسوسی از امریکایی ها را داردهمکاری کمپانی هایشان با هوآوی را محدود کنند.
به همین خاطر جنگفی بازار امریکا را خصمانه نامیده و می گوید حاضر نیستیم در چنین بازاری سرمایه گذاری کنیم که قانون گذارانش به ما به دید بازوی جاسوس چین می نگرند.
هوآوی بزرگترین سازنده تجهیزات شبکه و مخابراتی فعلی از لحاظ حجم مبادلات در جهان با درآمد سالانه ۲۱۷ میلیارد دلاراست.