ملت ایران: حمید فاضلی امروز در حاشیه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در پاسخ به مهر در خصوص پرتاب ماهواره های دانشگاهی گفت: ماهواره شریف ست دانشگاه صنعتی شریف و ماهواره تدبیر دانشگاه علم و صنعت تحویل گرفته شده است و در حال انجام آزمایش های قبل از پرتاب هستیم.

وی ادامه داد: با انجام موفقیت آمیز این تست ها این ماهواره در نوبت پرتاب قرار می گیرند.

فاضلی گفت: با تصویب سازمان فضایی و کمیته فضایی این ماهواره ها تا پایان سال جاری پرتاب می شوند.

وی با اشاره به وضعیت ماهواره آت ست گفت: این ماهواره تاکنون آماده نشده است و مراحل تجمیع و طراحی هایی جزیی فضایی را طی می کند.

قائم مقام سازمان فضایی با بیان اینکه نمونه پروازی این ماهواره در حال آماده سازی است، گفت: پس از تکمیل در نوبت پرتاب قرار می گیرد.

وی یادآور شد: ماهواره آت ست از جمله ماهواره های سنجشی و مخابراتی است و از این رو اندازه آن بزرگتر از ماهواره هایی است که تاکنون طراحی شده است از این رو با حامل ماهواره بر سیمرغ پرتاب خواهد شد.

فاضلی یادآور شد: عمر مداری این ماهواره ۲ سال است در حالی که ماهواره های قبلی ۲ تا ۳ ماه بیشتر عمر نداشتند ضمن آنکه این ماهواره در ارتفاع بالاتری قرار می گیرد.