مرسدس بنز سفارشی SL۶۰۰s، لوکس کریستال، که به ۳۰۰.۰۰۰ سنگ کریستال و شیشه ای آراسته گردیده، در سالن نمایشگاه Garson / DAD در توکیو در معرض دید همگان به مزایده گذاشته شد.

مرسدس بنز SL600کریستالی + تصاویر

منبع: رویترز