خودروی بوگاتی ویرون سوپر اسپورت با سرعت معادل ۴۳۱ کیلومتر در ساعت سریع ترین خودروی جهان است.
شرکت خودروسازی بوگاتی برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ خودروی بوگاتی ویرون را به عنوان سریع ترین خودروی جهان معرفی کرد.

در آن زمان سرعت این خودرو ۴۰۷ کیلومتر در ساعت بود با این حال پس از آن برخی از خودروسازان جهان مدعی تولید خودروهایی با سرعتی بیشتر از بوگاتی ویرون شدند.


این موضوع شرکت بوگاتی را بر آن داشت تا مدل تقویت شده خودروی بوگاتی ویرون را در سال ۲۰۱۰ میلادی با نام بوگاتی ویرون سوپر اسپورت تولید و عرضه کند.

این خودرو مدل تقویت شده خودروی بوگاتی ویرون تولیدی در سال ۲۰۰۵ است که از سال ۲۰۱۰ تاکنون عنوان سریع ترین خودروی جهان را به خود اختصاص داده است.

قیمت این خودرو ۱.۷ میلیون پوند(معادل هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) و حجم موتور آن ۸۰۰۰ سی سی است.

بوگاتی ویرون سوپر اسپورت ۱۶ سیلندر و دارای ۴ عدد توربوشارژ است که مصرف سوخت آن در سیکل ترکیبی ۲۱.۱ لیتر در صد کیلومتر و در سیکل شهری ۳۷.۲ لیتر در صد کیلومتر است.

به گفته شرکت بوگاتی تنها ۳۰ عدد از این خودرو تولید شده است.