برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرح ترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. قیمت های امروز در بازار تبلت اعلام شد.

در حال حاضرASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرح ترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمت های تبلت در بازار به شرح زیر است. این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.

برند: ASUS

مدل قیمت(تومان)
Asus - Padfone - Infinity - ۳۲G - " ۱۰.۱ ۲,۵۵۰, ۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۲-۸ - ۱G - " ۷ ۷۰۰,۰۰۰
ASUS - VivoTab - Smart - Me۴۰۰cl - ۶۴-۲ - " ۱۰.۱ ۱,۹۰۰, ۰۰۰
ASUS - Fonepad - ۳۲-۱G - " ۷ ۸۳۰,۰۰۰
Asus - PadFone۲-۶۴ - ۲G - " ۱۰.۱ ۲,۱۰۰, ۰۰۰
ASUS - Fonepad - ۸-۱G - " ۷ ۷۰۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ ۶۰۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ۱۶-۱G - " ۷ ۵۶۰,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

مدل قیمت(تومان)
Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ ۶۵۰,۰۰۰

برند: SAMSUNG

مدل قیمت(تومان)
SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۶۶۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ ۱,۴۶۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۴۰۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۲۷۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۲۴۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۱۸۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۲ - P۳۱۰۰-۸ - ۱G - " ۷ ۹۲۰,۰۰۰

برند: APPLE IPAD

مدل قیمت(تومان)
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ ۲,۹۶۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - ۴ - WiFi - ۳۲G - " ۹.۷ ۱,۸۴۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ ۲,۹۵۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini - WiFi - ۴G - ۶۴G - ۵۱۲M - " ۷.۹ ۲,۱۲۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴-۴G - WiFi - ۱۶G - " ۹.۷ ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini - WiFi - ۶۴G - ۵۱۲M - " ۷.۹ ۱,۶۷۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini - WiFi - ۴G - ۳۲G - ۵۱۲M - " ۷.۹ ۱,۸۳۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ ۲,۴۲۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۱۶G - " ۹.۷ ۱,۵۸۰, ۰۰۰

برند: AXTROM

مدل قیمت(تومان)
Axtrom - Axpad - ۷E۰۱-۸ - ۱G - " ۷ ۵۰۰,۰۰۰
Axtrom - Axpad - ۹E۰۱-۱۶ - ۱G - " ۹ ۹۹۹,۰۰۰
Axtrom - Axpad - ۸E۰۱-۸ - ۱G - " ۸ ۷۹۵,۰۰۰
Axtrom - Axpad - ۷I۰۵-۸ - ۱G - " ۷ ۳۰۰,۰۰۰

برند: Huawei

مدل قیمت(تومان)
Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰

برند: GSPad

مدل قیمت(تومان)
GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ ۸۱۰,۰۰۰
GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ ۵۴۰,۰۰۰

برند: DIMO

مدل قیمت(تومان)
TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ ۹۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ ۸۰۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ ۴۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ ۳۳۰,۰۰۰

برند: HIRO

مدل قیمت(تومان)
Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۸۶۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۸-۱GB - " ۷ ۸۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰
Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ ۶۴۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ ۵۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ ۴۳۰,۰۰۰

برند: I - Green

مدل قیمت(تومان)
IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ ۷۹۰,۰۰۰