ملت ایران: همان طور که می دانید سوئیسی ها به حفظ اسرار بانکی معتقد بوده و به همین دلیل اغلب مردم دنیا پول های خود را در حسابهای سوئیسی نگهداری می کنند.
از سوی دیگر بعد از رسوایی های اخیر در مورد جاسوسی آژانس امنیت ملی امریکا از کاربران اینترنت در سراسر دنیا، سوئیسی ها به این فکر افتاده اند که مانند تعاریف سر سختانه در امور بانکی، به اطلاعات و دیتای مشتریان شبیه سیستم مالی نگاه کرده و با قوانین جدید به رهبری کمپانی Swisscom که بخش اعظم سهامداران ان حکومتی هستند، پیشنهاد ایجاد سرویس کلود برای دیتای کاربران داخلی و خارجی بدهند.
کمپانی های خارجی در بخش کسب و کار و تجارت که نمی خواهند اطلاعات بیزینس شان لو رود و یا دست رقبا بیفتد، می توانند روی سرویس جدید کلود سوئیس کام سرمایه گذاری کنند.
سرویس های کلود امریکایی بدلیل ماجراهای اخیر مشتریان عمده اروپایی و خارجی خود را از دست داده اند و دچار بحران شده اند و حالا سوئیسی ها با فکر بکری که کرده اند قصد دارند شبیه سیستم امن بانکی، برای کاربرانی که دیتا یشان بیشتر از پول ارزش دارد، سیستم بانک اطلاعات مبتنی بر کلود امن(Swiss cloud) ایجاد کنند.
آندریاس کوئینگ به رویترز گفت محافظت از اطلاعات شخصی و حفظ حریم افراد دو اصل اساسی است که سوئیسی ها در رفتار کسب و کار خود با مشتریان سالهاست رعایت کرده اند و مطابق قوانین فقط با دستور قاضی سوئیسی می توان اطلاعات را به خواهان(غیر از مالک اطلاعات) در مواقع ضروری منتقل کرد، درست شبیه سیستم بانکی!
همان طوری که می دانید مطابق قانون ۲۰۰۱ پاتریوت اکت، و فیسا FISAA سال ۲۰۰۸، در امریکا سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی می توانند به اطلاعات و دیتای کاربران دسترسی داشته باشند و افشاگری های اسنودن باعثروشن تر شدن این ماجرا و رسوایی برای مقامات امریکایی شود.
حالا سوئیسی ها فکر می کنند با این سرویس می توانند اطلاعات مشتریان سابق در امریکا را که دنبال راه حل جدید برای ذخیره امن دیتای خود می گردند، در سوئیس کام نگهداری کرده و از بابت آن کسب و کار جدیدی برای خود راه بیندازند.
فعلا مشتریان عمده کلود امن، بانکهای سوئیس و مشتریان داخلی هستند و قرار است هزینه های شبیه هزینه های کلود آمازون و آی بی ام محاسبه شود.
منبع: ارس تکنیکا