به گزارش ملت ایران به نقل از دویچه وله، زمانی که عبارت " زن باید " را در موتورهای جستجو از جمله گوگل و یاهو نوشته می شود این موتورهای جستجو عباراتی را برای تکمیل این جمله به کاربر پیشنهاد می دهد. اغلب عباراتی که این موتورهای جستجو پیشنهاد می دهند عباراتی تحقیر آمیز، رکیک و یا جنسی هستند. این موضوع باعثشکایت گروه های مدافع حقوق زنان شده است.

برخی از عباراتی که موتور جستجوی گوگل به کاربران برای تحمیل جمله زن باید ارئه می دهد عبارت است از: … کار نکند، … در خانه بماند، … در کلیسا صحبت نکند، و یا جملاتی از این دست است که باعثخشم مدافعان حقوق زنان شده است.
گوگل می گوید در این زمینه مسئولیتی متوجه اش نیست چون این جملات به صورت اتوماتیک ساخته می شوند و مبنای آن بر اساس فراوانی جملات جستجو شده در اینترنت است. موتور جستجو یاهو نیز از الگوریتمی مشابه استفاده می کند و جملاتی که بیشترین جستجو را داشته اند به عنوان پیشنهاد به کاربران نمایش می دهد.
این مسائل باعثشد جمعیت جهانی دفاع از حقوق زنان پوستری در این زمینه طراحی کند. در این پوستر موتور جستجویی بر روی دهان زنی قرار گرفته است و عبارت زن نمی تواند در جال جستجو است و موتور جستجو نیز عبارات نامناسبی به کاربر پیشنهاد داده است.
نانت براون یکی از اعضای این جمعیت گفت موتورهای جستجو نباید پیش داوری های خود را به هر دلیلی به کاربران ارائه دهند.
برخی کارشناسان معتقدند در این زمینه خود گوگل و دیگر موتورهای جستجو مسئول هستند زیرا اینترنت مملو از اطلاعات درست و غلط است و نباید از این اطلاعات نتیجه گیری و پیش داوری کرد. به عنوان مثال اگر شخص اول عبارت " مرکل " را جستجو کند و شخص دوم عبارت " مرکل احمق است " را جستجو کند، وقتی نفر سوم عبارت " مرکل " را وارد کند موتور جستجو عبارت احمق است را به کاربر نشان می دهد. این نوع رفتار موتور جستجو صحیح نیست و موتورهای جستجو باید اصلاح شوند.
تکمیل اتوماتیک جملات جستجویی در موتورهای جستجو علاوه بر تمام نکات مثبت و آسانی سازی جستجو این مشکل را نیز دارند و این موضوع نه تنها برای جمله زن باید بلکه برای هر عبارت دیگری نیز رخ می دهد و موتورهای جستجو باید فکری در این زمینه کنند.