ملت ایران: دانشمندان شرکت اینتل در یک آزمایشگاه بدون پنجره در دانشگاه پاسفیک در هیلسبورو درحال بررسی هوای آلوده و تأثیرات آن روی قطعات داخلی رایانه ها هستند تا مشخص شود چگونه می توان از بازار قطعات الکترونیک در کشورهایی چون چین و هند که با مشکل بزرگ آلودگی رو به رو هستند محافظت کرد.

به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، درحالی که دانشمندان لوله های آزمایشگاهی سولفید هیدروژن، دی اکسید سولفور و کلر را بررسی کرده و تأثیر آنها را روی قطعات الکترونیک می سنجد اظهار داشته اند که تاکنون پیشرفتی قابل توجهی در این تحقیقات حاصل نشده است. مهندسان اینتل این مشکل را چند سال پیش شناسایی کردند، در آن زمان این شرکت متوجه شد تعداد عجیبی از مشتریان در کشورهای چین و هند رایانه ها خود را به علت وجود مشکل مادربورد(motherboard) مرجوع می کنند. مادربرد یک تخته مدار الکتریکی است که بخشهای گوناگون رایانه چون واحد پردازنده مرکزی، رام و غیر بر روی آن نصب می شوند.

آنها تقصیر را به گردن آلودگی گوگردی هوا نسبت دادند که از طریق سوخت زغال برای تولید برق ایجاد می شود. این نوع آلودگی مدارهای مسی را که شبکه عصبی رایانه ها و سرورها را تأمین می کند دچار فساد و پوسیدگی می کند. اینتل مادربوردها را خودش نمی سازد اما به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده تراشه های رایانه ها به شدت به فروش در چین و هندوستان وابسته است و اگر رایانه ها در کشورهای درحال توسعه قابل اطمینان نباشند، این شرکت ضرر بسیاری متحمل می شود.

با گذشت یک سال از این تحقیقات این مهندسان اظهار داشتند که راه حل های اولیه یا گرانقیمت و یا متناقض هستند اما آنها به درک مشکل اصلی نزدیک شده اند. استفاده از جایگزین مس چون طلا برای این مدارهای الکترونیکی بسیار گرانقیمت تلقی می شود، از این رو اینتل به فکر پوشاندن مس است که دانشمندان اظهار می دارند این روش می تواند نویدبخش باشد.