به گزارش ملت ایران به نقل ازباشگاه خبرنگاران، در کنار خودروهای خورشیدی که امروزه به عنوان بخش انکار ناپذیری از سیستم های حمل و نقل آینده شناخته می شوند موتورسیکلتهای خورشیدی نیز در راه هستند وسعی می کنند تا بخشی از بازار آینده را برای خود تصاحب کنند.

یکی از ایده ها در این مورد مربوط به شرکت اسپانیایی " SunRED " است که طرح یک موتورسیکلت حلزونی را ارائه کرده است. در این طرح یک پوشش متحرک باطری خورشیدی بر روی این موتور سیکلت تعبیه شده است که با حرکت دادن آن به طور کامل می توان روی وسیله نقلیه را بپوشاند.

این موتور سیکلت فضایی در حدود ۳ متر مربع را برای باطری های خورشیدی خود نیاز دارد. پس از شارژ کامل این باطری ها موتور سیکلت مذکور می تواند مسافتی در حدود ۲۰ کیلومتر را با سرعتی در حدود ۴۸ کیلومتر در ساعت طی کند.

میزان نیروی موجود در باطری های این موتور سیکلت در یک صفحه نمایش کریستال مشخص می شود. با توجه به افزایش قیمت جهانی سوختهای فسیلی به نظر می رسد که اینچنین طرح هایی آینده نگرانه بوده و در سالهای بعد بر بازار حکم رانی خواهند کرد.