تعامل رایانه ای اشاره محور که در فیلم " گزارش اقلیت " به تصویر کشیده شد با ابداع فناوری " جهش " روی صفحه نمایشگری که با اشاره و حرکت دست در هوا واکنش نشان می دهد به واقعیت تبدیل شده است.

تحول دنیای تلفنهای همراه نه تنها موجب ساخت اشکال تازه ای از رایانه ها شده بلکه شیوه های تعامل با آنها را نیز متحول کرده است.

اپل صفحات لمسی را به جهان عرضه کرد، گوگل جستجوی صدا و تصویر محور را در اندروید تحقق بخشید و اکنون روی عینکهای واقعیت افزوده کار می کند.

همه چیز در دستان شما

براساس اظهارات سازندگان این تکنولوژی را می توان برای تلفنهای هوشمند، اتومبیلها و یخچالها نیز مورد استفاده قرار داد