نیمی از کاربران رایانه در جهان از نرم افزارهای تقلبی استفاده می کنند

اینفورمیشن ویک،تحقیقاتی که توسط BSA انجام شده نشان می دهد در سال ۲۰۱۱ استفاده از نرم افزارهای تقلبی بیش از ۶۳.۴ میلیارد دلار خسارت به شرکت های مختلف سازنده وارد کرده است.

در حالی که ۳۴ درصد از کل نرم افزارهای تقلبی مورد استفاده در جهان از اروپای غربی نشات می گیرد، نیمی از خسارات مربوط به استفاده از این نرم افزارها مربوط به کشورهای به سرعت در حال توسعه مانند چین است.

مساله نگران کننده تداوم رشد بازار نرم افزارهای تقلبی است. علت این امر نیاز شدید بازارهای جهانی و بازارهای در حال توسعه به تاثیرگذاری بیشتر بر بازار جهانی آی تی است. در این میان استفاده از نرم افزارهای تقلبی در غرب اروپا و شمال آمریکا کمتر از شرق آسیاست.

نرخ استفاده از نرم افزارهای تقلبی در چین به ۷۷ درصد می رسد و همین مساله باعثشده دولت این کشور تلاش هایی را برای مقابله با جعل کنندگان نرم افزار آغاز کند. ارزش بازار نرم افزارهای تقلبی در چین به ۹ میلیارد دلار می رسد، این در حالی است که ارزش بازار نرم افزارهای قانونی در چین کمتر از ۳ میلیارد دلار است.

منبع: فارس