نینتندو اعلام کرد برای بیستمین سالگرد تولد عنوان Kirby کالکشن ویژه ای را برای عرضه بر روی Wii در نظر گرفته است. هنوز لیست عناوینی که در این کالکشن خواهند بود اعلام نشده است و نینتندو به گفتن اینکه این بسته شامل همه ی بازی های Kirby محبوبتان است اکتفا کرده است.

بسته ی ویژه ی بیستمین سالگرد «کِربی» معرفی شد

منبع: دنیای بازی

این کالکشن نیمه ی دوم سال جاری منتشر خواهد شد.