شرکت Bathesda اعلام کرد که بازی Prey ۲ کنسل نشده است اما به این زودی ها نیز عرضه نخواهد شد.

“ساخت Prey ۲ کنسل نشده است اما این بازی آن گونه که برنامه ریزی شده بود, پیش نمی رود و امسال عرضه نخواهد شد. این تاخیر طولانی به دلیل این است که ساخت این بازی در سال گذشته رضایت بخش و در حد استانداردهای شرکت ما نبود. ما نمی خواهیم طرفداران خور را نا امید کنیم. زمانی که این بازی به حد مطلوب رسید، تاریخ عرضه ی آن را اعلام خواهیم کرد”

حال باید منتظر ماند تا تاریخ عرضه ی این بازی علمی - تخیلی از سوی شرکت Bathesda اعلام شود.

منبع: دنیای بازی