سایت فرانسوی “Juexvideo” خبر داد که سونی در تاریخ ۲ می یک عنوان جدید رونمایی خواهد کرد. با توجه به اینکه استودیو Quantic Dreams نیز فرانسوی است به احتمال بسیار زیاد با یک بازی جدید از سوی David Cage طرف هستیم. آقای David Cage اخیرا از تکنولوژی جدید خود به نام KARA رونمایی کرده است و بعید نیست که عنوانی که می خواهد معرفی کند بر مبنای این تکنولوژی باشد. البته این فقط یک حدس و گمان است. باید منتظر خبرهای بیشتر از سونی بود.

منبع: دنیای بازی