نگاهی نادر به ستاره ای غول پیکر + عکس

این تصویر جدید بهترین تصویری است که تا به حال از این دسته از ستارگان تهیه شده است و برای نخستین بار پوسته‌ای دو لایه از غبار را نشان می‌دهد که مرکز این ستاره غول پیکر را احاطه کرده است.

ستاره و پوسته‌های آن شکلی شبیه به یک سفیده تخم مرغ که زردهٔ مرکزی را در برگرفته است تداعی می‌کنند و از همین رو اختر‌شناسان نام مصطلح «سحابیِ سرخ شده با تخم مرغ» را روی آن گذاشته‌اند. البته نام علمی این ستاره IRAS ۱۷۱۶۳-۳۹۰۷ است که ۱۳۰۰۰ سال نوری از زمن فاصله دارد و با قطری معادل ۱۰۰۰ برابر خورشید، ۵۰۰ هزار برابر خورشید درخشندگی دارد.

منبع: ماهنامه نجوم