نیسان لیف 2013 به شکل ارتقاء یافته + عکس

منبع: عصر خودرو