تکنولوژی جدید هوندا برای سنجش ترافیک

این سیستم با تشخیص الگوی های شتاب و کاهش سرعت در ترافیک کار می کند.

سیستم جدید هوندا اطلاعات لازم را در زمان ترافیک به راننده می رساند و به این ترتیب کمک می کند که از شتاب ناگهان و کاهش سرعت ناگهانی پیشگیری شود و در نهایت به جریان ترافیک کمک می کند.

این سیستم همچنین به حفظ فاصله ثابت بین وسایل نقلیه کمک کند.

هوندا اطلاعات بیشتر درباره این سیستم را در آینده اعلام خواهد کرد.

هوندا این تکنولوژی را پس از انجام تست به زودی در به بازار خواهد فرستاد.

منبع: عصر خودرو