با فرا رسیدن روز ملی خلیج فارس، ایرانیان در شبکه های اجتماعی به خصوص فیس بوک با تحرکی قابل تقدیر و ابتکاراتی خلاقانه جنگ تبلیغاتی شدیدی را علیه ادعاهای شیوخ به راه انداخته اند و آغازگر یک جنگ سایبری به تمام معنا شده اند

«میهن» ازجمله موضوعاتی است که ایرانیان بر سر آن با کسی شوخی ندارند. موضع گیری های کودکانه شیخ عرب بر سر جزایر ایرانی این روحیه آتشین میهن پرستانه را شعله ور ساخته است. جدیدترین نمود این روحیه در فیس بوک شکل گرفته است. یک ایرانی، صفحه هواداران! ملک عبدالله پادشاه عربستان را پیدا کرده و با نزدیک شدن به روز ملی خلیج فارس در یک فراخوان عمومی که خیلی سریع هم فراگیر شد از همه فعالان ایرانی این شبکه اجتماعی درخواست کرده دسته جمعی به این صفحه بروند و هرکدام با کامنت های شخصی و ادبیات مخصوص به خودشان به پادشاه عربستان بفهمانند که نام خلیج فارس همیشه فارس است و هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد به نفع خود این نام را تغییر دهد و عنوان های جعلی را روی خلیج فارس بگذارد. گویا قرار بوده این حرکت به صورت هماهنگ ساعت ۲۳ جمعه شب آغاز شود.

در ساعات اولیه تقریبا پنج هزار کامنت در صفحه ملک عبدالله گذاشته شده بود ولی از صبح شنبه تعداد این کامنت ها به سرعت افزایش پیدا کرد به نحوی که تا ساعت ۲۰ روز شنبه و در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۶۰ هزار کاربر ایرانی ملک عبدالله را مورد لطف بی پایان خود قرار دادند و با انواع و اقسام ادبیات های محترمانه و غیرمحترمانه و به دو زبان فارسی و انگلیسی از نام خلیج فارس در صفحه شخصی پادشاه عربستان دفاع کرده اند.

فعلا که هیچ واکنشی از سوی گردانندگان صفحه شخصی ملک عبدالله به این اتفاق صورت نگرفته اما به گزارش عصر ایران گویا دیگر سایت های عربی ازجمله سایت رسمی منتسب به حکومت امارات متحده عربی نیز هزاران پیام مشابه درخصوص نام خلیج فارس و تعلق جزایر سه گانه به ایران دریافت کرده اند البته این وسط برخی کامنت ها و متلک ها هم بسیار جالب توجه و در نوع خود بدیع بود.

به هر حال این حرکت جماعت دنیای مجازی در ایران مصداق همان ضرب المثل معروف ایرانی است که می گوید: «هرکه با ما در افتاد… ور افتاد» و این ضرب المثل و کارایی اش حتی به فیس بوک هم نفوذ کرد.

منبع: هفت صبح