آقای Matt Turner نویسنده اصلی AC طی مصاحبه ای گفت که بازیکنان در AC III وقت بیشتری را با دزموند و داستانش سپری خواهند کرد.

" تمام چیزی که می توانم بگویم این است که بازیکنان بیشتر از عنوان قبلی با داستان دزموند پیش می روند و وقت بیشتری را نسبت به قبل در زمان حال سپری خواهند کرد. این قسمت بزرگی از داستان است و نمیخواهم جزئیات بیشتری را گفته باشم تا بازیکنان، خود آنها را پیدا کنند. اما خیالتان راحت، دزموند را بیش از پیش خواهید دید. "

Turner همچنین از سختی نویسندگی این عنوان می گوید، چرا که زمان انقلاب آمریکا بسیار مستند سازی شده است و تاریخ کاملی دارد به همین دلیل تیم نویسندگان باید توجه بسیار زیادی به این موضوع داشته باشند.

AC III برای سه پلتفرم PC، PS۳ و X۳۶۰ در ماه اکتبر امسال عرضه خواهد شد.