مدیران موتور جستجوی گوگل به مناسبت «روز زمین» دست به ابتکار جالبی زده‌اند و به رسم همیشگی لوگویی خاص طراحی کرده‌اند که در آن با استفاده از بوته‌های گیاه اسم این سایت نوشته شده است اما ابتکار جالب گوگل اینجاست که بعد از لحظاتی این بوته‌ها گل می‌دهند و زیبایی‌های محیط زیست سیاره‌مان را یادآوری می‌کنند.