ملت ایران: مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار کرد: طی سال های گذشته به منظور افزایش امنیت تامین پهنای باند، شمار مسیرها را افزایش داده ایم تا در صورت اختلال و یا قطعی در یک مسیر ظرفیت پهنای باند از دیگر مسیرها تامین شود.

حسن کریمی همچنین عنوان کرد: نقاط اتصال ما با دیگر کشورها برای تامین پهنای باند اینترنت هشت نقطه است که به ترتیب در سمت جنوب: چابهار(کابل فالکون و کابل پیشگامان)، جاسک و بندرعباس، ترکیه: سرو و بازرگان، آذربایجان: آستارا، ارمنستان: نوردوز را داریم و به زودی GBI در بوشهر نیز به این درگاه ها افزوده می شود و تعداد این درگاه ها به ۹ نقطه افزایش پیدا می کند.

بر اساس آخرین اعلام های رسمی تا آبان ماه سال گذشته، دو درگاه اینترنتی در مرزهای چابهار هر یک با ظرفیتی معادل STM۱ ۶۴ و درگاه بندر عباس با ظرفیتی معادل STM۱ ۵۵ فعال بوده اند.

درگاه آستارا نیز حدود STM۱ ۵۶ و نوردوز STM۱ ۶۴ از پهنای باند کشور را تامین می کردند و درگاه بازرگان با ظرفیت STM۱ ۹۶ فعال بود. درگاه های سه رود و جاسک نیز به ترتیب با ظرفیت های ۶۴ و STM۱ ۴ دیگر درگاه های اینترنتی کشور به شمار می روند که البته همان طور که گفته شد ظرفیت این درگاه ها بر اساس آنچه آبان ماه گذشته اعلام شد در این گزارش آمده است.

حسن کریمی در گفت وگویی که آبان ماه سال گذشته با ایسنا داشت یادآور شده بود که از طریق ۹ درگاه اینترنتی کشور ظرفیتی معادل STM۱ ۴۶۷ تامین می شود و قرار است در آینده نزدیک ظرفیت مرز آستارا تا STM۱ ۷۲ و نوردوز تا STM۱ ۶۴ افزایش پیدا کند.

وی همچنین از آغاز به کار درگاه بوشهر در آینده ای نزدیک خبر داده و ظرفیت این درگاه را حدود STM۱ ۶۴ دانسته و اظهار امیدواری کرده بود طی چند ماه آتی STM۱ ۲۰۰ به ظرفیت درگاه های کشور افزوده شود.