به گزارش ملت ایران به نقل از تراز، ممکن است کاربران درهنگام کار با رایانه ها با مشکلات و خطاهای گوناگونی مواجه شوند که از هنگام شروع به کار سیستم عامل تا خاموش شدن رایانه رخ می دهند. ۷خطای رایج و شایع ترین مشکلات که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند.