ملت ایران: حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر واگذاری قدرت به مخالفان سیاسی از جمله محمد البرادعی مخالفت کرد و به اوباما گفت: من از تو دستور نمی گیرم.

روزنامه الوطن چاپ مصر روز پنجشنبه به نقل از مبارک نوشت: روزهای ۲۸ و ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ که تظاهرات در میدان التحریر در مرکز قاهره ادامه داشت، اوباما دو یا سه بار با من تماس گرفت ولی من نمی خواستم با وی صحبت کنم و در نهایت با وی صحبت کردم. اوباما به من گفت که در این وضعیت چه کاری انجام می دهی؟ و قبل از اینکه جوابش را بدهم، گفت: " بهتر است که قدرت را به مخالفان سیاسی خود از جمله محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس حزب مخالف(الدُستور) بدهی و من به اوباما گفتم که مردم مصر را بهتر از تو می شناسم و دستوراتم را از تو و هیچ فرد دیگری نمی گیرم، بلکه دستوراتم را فقط از مردم مصر می گیرم و اگر مردم مرا نخواهند، فورا کناره گیری می کنم و با همین جملات تماس تلفنی ما دو نفر پایان یافت.

الوطن به نقل از مبارک درباره نحوه عملکرد اخوان المسلمین مصر نوشت: من از نوع عملکرد اخوان المسلمین شوکه شده ام. به عنوان مثال اخوان المسلمین مدیریت اقتصادی ندارد و در طول تاریخ خود به فکر قدرت و حکومت بوده است و همیشه مخفیانه فعالیت کرده است، به همین علت حالا که به قدرت رسیده، نمی تواند فعالیت علنی داشته باشد و با دوران معاصر مشکل دارد.

مبارک ۸۵ ساله در زندان طره بستری است و محاکمه اش به اتهام قتل تظاهرکنندگان و فساد مالی به زودی ازسرگرفته خواهد شد.

انقلاب مردم مصر روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ آغاز و سرانجام منجر به سرنگونی رژیم حسنی مبارک در همان سال شد و مبارک نیز این روزها زیاد هذیان می گوید.