چرایی سربازی اجباری و ضرورت اجرای آن در ایران مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی معتقدند که در زمان صلح بهتر است که سربازی اجباری نباشد.

در همین راستا سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح در گفت و گویی با ایسنا توضیحاتی ارائه کرد که خلاصه آن را می خوانید:

• سربازی به شکل کنونی آن از زمان انقلاب فرانسه مطرح شد، در آن زمان بحثسربازی به شکل کنونی(اجباری) مطرح شد و این که کار مردم را باید به خودشان سپرد تا خودشان نیز بتوانند امنیت کشور را تامین کنند.

• نخستین جرقه‌های شکل‌گیری سربازی فعلی که امیرکبیر به دنبال اجرای آن بود، در زمان رضاخان اجرایی شد، رضاخان بنیانگذار سربازی نبود اما در آن زمان این‌گونه بود که با اعزام جوانان به سربازی و دخیل کردن آنان در پروسه تامین امنیت، مقابل دیکتاتوری و کودتا در کشور ایستاد که شهید مدرس نیز از موافقان آن بود.

• اغلب کشورها در ابتدا سربازی را اجباری کردند، مانند فرانسه، آمریکا و … اما برخی دیگر نیز اصلا به دنبال خدمت سربازی نرفته‌اند، مانند برخی کشورهای عربی که در آن زمان به دلیل این کارشان، به آنان کشورهای «استبدادی» می‌گفتند.

• این‌طور نیست که در اغلب کشورها سربازی حرفه ای باشد، در ایران سربازی وظیفه و حرفه‌ای پیمانی با هم اجرا می‌شود، در حال حاضر تعداد قابل توجهی متخصص به صورت حرفه‌ای پیمانی استخدام می‌شوند.

• در برخی از کشورها به دلیل وسعت کوچکی که دارند، به راحتی می‌توان سربازان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگری منتقل کرد، در حالی که در کشور ما به دلیل وسعت زیاد چنین امری ممکن نیست.