ملت ایران:برنامه امروز نامزدهای ریاست جمهوری در تلویزیون.

محمدرضا عارف: شبکه چهارم سیما پاسخ به کارشناسان ساعت ۱۸:۱۰ دقیقه

محمد غرضی: شبکه سوم سیما پاسخ به سوالات جوانان ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه

حسن روحانی: شبکه اول سیما مستند دوم ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه(این مستند ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از شبکه جام جم نیز پخش می شود)

محسن رضایی: شبکه خبر گفت وگوی ضبط شده ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه

علی اکبر ولایتی: شبکه اول سیما مستند دوم ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه(این مستند ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد)